Man vill bli älskad
i brist därpå beundrad,
i brist därpå fruktad
i brist därpå avskydd och föraktad.
Man vill ingiva människor någon slags känsla.
Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst.

Hjalmar Söderberg (ur boken Dr. Glas)