Kategori: skola

Citat – Haim Ginott – Att prata med barn

Ett barn har rätt till sunda budskap från vuxna. Det sätt som föräldrar och lärare talar på med barn hjälper dem att förstå hur de borde uppleva sig själva. Vad vuxna säger påverkar barnens självaktning och värde i deras egna ögon. I stor utsträckning avgör den vuxnas språk barnens öde. Föräldrar och lärare måste göra sig av med det vansinne som så lömskt finns dolt i deras vardagsspråk. Budskap som säger åt barnet att misstro vad det uppfattar, förneka sina känslor och tvivla på sitt eget värde. Det förhärskande så kalla ”normala” pratat gör barnen galna. Att klandra och få barn att skämmas, att predika och moralisera, att beordra och hunsa, att förmana och anklaga, att förlöjliga och förringa, att hota och muta, att ställa diagnoser och göra förutsägelser – de teknikerna gör barnen brutala, vulgära och avhumaniserade. Mental friskhet kommer först när vi litar på vår egen inre verklighet, och en sådan tillit lär man sig bara genom verklig kommunikation.

Haim Ginott
Från Leo Buscaglias bok
Leva Älska lära

Vi vuxna vet för lite

Bris skriver i sin senaste rapport att bristen på kompetens är större än bristen på resurser. Det skrämmer mig. För är det något jag hela tiden hör så är det att det saknas resurser. Med tanke på det senaste larmrapporterna från t.ex. uppdrag granskning och det faktum att skolinspektionen tar upp fler ärenden än någonsin i bristande handhavande av mobbingärenden så är det oroväckande.

Helt uppenbart så vet vi för lite. Vi har för lite koll på vad som behövs för våra barn och enligt LPO94 (läroplanen) så skall skolorna värna om, eller i alla fall lära ut solidaritet med,  de svaga och utsatta i samhället.  Det Jan Björklund pratar om är hårdare tag och mer betyg i uppförande eller liknande. Jag tror inte att det är rätt väg. Det kommer att skapa ännu större klyftor mellan elever och lärare. Maktbalansen är redan till lärarnas favör och bör inte förstärkas utan tonas ner. Vi är alla olika individer med olika behov och sätt att lära oss på. LPO94 poängterar detta hela tiden och att det är något skolorna ska anpassa sig till vilket de verkar ha misslyckats med. Vi behöver lyssna mer på våra barn och förstå deras behov istället för att tvinga dom in i det vi anser är deras behov. Om vi inte förstår varför Ahmed inte förstår matte är så svårt för honom så kan vi ju inte heller hjälpa honom.

Börja lyssna så kan vi kompensera mycket för det vi inte förstår.

Skolk in i betyget

Björklund vill ta hårdare tag mot allt skolk som förekommer med sitt förslag att Skolk ska skivas in i betyget. Jag gillar inte detta. Varför ska barn och ungdomar hållas ansvarig att gå till något som de själva inte valt. Vi vuxna jobbar och det är något vi har valt. Vi får också betalt för det. Det är helt klart rimligt att kräva att vi ska komma i tid till vårt arbete. Ett barn däremot har inte valt skolan utan blivit påtvingad denna utbildningshets. Jag anser att ansvarig skola ska får en reprimand av något slag om elever skolkar över ett visst antal timmar. Skolkar elever så har skolan inte lyckats få eleven tillräckligt motiverad och därmed bör de straffas. Kanske så skulle rektorn helt enkelt kunna använda det som ett lönegrundande kriterium. Har läraren mer än 20 timmars total olovlig frånvaro från eleverna så får de ingen lönepåslag.

Det handlar om vem man sätter krav på. Det är inte rimligt att förvänta sig att en stökig elev som har en mamma som missbrukar och en pappa som är död, att komma till skolan varje dag och vara lugn och harmonisk? Det är inte rimligt att en elev som känner sig kränkt och missförstådd av såväl lärare som klasskamrater ska få en prick i betyget och dessutom få lida för det när blivande arbetsgivare tittar på betygen. Det är befängt.

Jag tycker däremot inte att det är befängt att hålla skolan mer ansvarig för de elever som inte kommer till skolan. Det är inte orimligt men då behöver ju skola mer resurser också. Det är inte okej att gnälla på våra barn att de inte sköter sig och att skrika att skolk är oacceptabelt om vi inte erbjuder det bästa som går att få och att verksamheten är något som är anpassat till individens behov och förutsättningar. Barn behöver tillit, respekt och tydliga ramar för vad som är okej och inte okej i en relation till vuxna. Det hör till sakens natur att de inte kommer följa allt vi säger och vi ska inte staffa dessa barn för hårt.
Det är inte okej att skriva in skolk i betygen för det sänker bara mer än det någonsin kommer att göra nytta.

© 2024 Känslan.se

Tema av Anders NorenUpp ↑