Alla har vi ett kontrollbehov, inte bara mot
omgivningen utan även mot oss själva.
//Ming Bao