Att resa sig upp!
Att börja våga stå rak i ryggen
Att säga:
Det här är jag
Varken mer eller mindre
Det här är jag
Ta mig som jag är
Tyvärr är det inte samma sak som att bli accepterad
det är dock en god bit på vägen mot ett självständigare
jag.

//Mathias