Drömmen om allt jag inte kan få plågar mig
Drömmen om allt jag inte kan få driver mig
Drömmen om allt jag inte kan få hoppas jag på
Drömmen om allt jag har existerar inte
så drömmen om att jag, här och nu, är lycklig,
fortsätter