Det finns en skillnad mellan dig och gårdagen. En existerar fortfarande.

Mathias
Photo by Aditya Saxena on Unsplash