Photo by Aditya Saxena on Unsplash

Det finns en skillnad mellan dig och gårdagen. En existerar fortfarande.

Mathias