Det är bara människor som kan vara jämlika, inte den sociala strukturen som sådan

Jacques Rancière