Ja. Det finns skönhet.
Det finns kärlek.
Det finns glädje.

Alla ni som lider av världens elände
försvara dem!

Eeva Kilpi från boken “Kärlek och uppror – 210 dikter för unga människor” sid 272