Medvetenhet

Att bli medveten är häftigt. Det handlar om att se sig själv från olika håll, att se livet och skeenden från olika utgångspunkter. Du är medveten om dina handlingar och dina tankar och därför har du också möjligheten att påverka dem och förändra dem i en positiv riktning. Många människor lever sina liv omedvetna om varför de gör saker och varför de beter sig som de gör, de ifrågasätter sällan sig själva men är väldigt snabba att påpeka fel hos andra. Detta gör de nog vanligtvis inte av elakhet – det är bara mycket bekvämare så. För så fort man blir medveten om att man kan se saker ur olika perspektiv – ja då märker man snabbt att det inte alltid finns en sanning eller ett rätt sätt att göra saker på. Det kan ibland kännas tungt att vara medveten, man kan nästla in sig i tankar och funderingar som gör att man varken vet ut eller in – för man analyserar både sig själv och andra. Jag tror på en balans – jag tror att det är en gåva att vara medveten och att ibland ifrågasätta sig själv och livet – för den som söker kommer då och då fram till insikter som kan ändra ens tillvaro på många sätt.

Insikt

Att komma till insikt om saker är så nyttigt och bra. Att få aha-upplevelser som är ett tecken på att man ständigt utvecklas och att man trots att man har sin grundpersonlighet alltid har en chans att förvalta nya insikter och göra små förändringar i sina tankemönster – som i sin tur ofta mynnar ut i ett bättre bemötande mot andra. Att komma till insikt kan också vara skrämmande; man kanske inser att man under väldigt lång tid betett sig eller handlat på ett sätt som inte är positivt för varken sig själv eller andra. Men istället för att klandra sig och älta detta som varit bör man (anser jag) tacka för denna insikt och denna chans till förändring – det finns ingen anledning att upprepa negativa mönster bara för att ”jag är som jag är” eller ”det har alltid varit mitt problem”. Ditt förflutna må utgöra en liten del av den du är idag, men det finns ingen anledning att låta det avgöra vem du är imorgon.

Perspektiv

Att se saker ur olika perspektiv är bland annat nyttigt i bemötandet av åsikter som skiljer sig från ens egna. Innan man ifrågasätter någons ställningstagande kan det vara relevant att känna till vem den personen är och vad den har för tidigare erfarenheter – vi har ju alla formats av den uppväxt och de människor vi omgetts med och ibland till och med fått åsikter ”med på köpet” från tex föräldrar. Att se en sak från någon annans perspektiv är otroligt nyttigt – inte för att det nödvändigtvis får oss att ändra åsikt, utan för att det får oss att förstå den andras utgångspunkt till varför den tycker som den gör. Man behöver ju verkligen inte tycka lika (och som jag är väldigt noga att påpeka här – mina uttalanden och åsikter sägs från mitt perspektiv och bara för att jag uttrycker dem som ”min sanning” så menar jag inte att de behöver vara sanning för alla.)

Sen har vi mitt favorit-forum för perspektiv och det är de stunder då man inser hur lyckligt lottad man är. Och med ”bra” menar jag dels det enkla som många  tar för givet i ett såpass väl ställt land som Sverige -att vi bland annat har rent vatten och en dörr att stänga om oss (vilket tyvärr inte gäller alla då vi – skäms Sverige (!) har folk som tvingas leva som hemlösa) – och den enkla saken som tyvärr inte alla får känna – att man är frisk. Det är oftast inte förrän en större katastrof drabbar oss -som att någon blir sjuk eller dör,som vi inser hur skört livet är. Först då tänker vi på allt det vi vill göra och allt det vi borde sagt till dem vi älskar.

Det gäller också att ta tillvara på små enkla saker i livet (som inte handlar om materiell framgång eller popularitet på olika sätt) – utan de små stunder som finns tillgängliga för oss hela tiden. Det kan vara att hålla någons hand eller att ta en promenad ihop med sin mamma. Det betyder inte att det inte är ok att vilja sträva framåt, att önska sig saker eller att vilja lyckas. Men om vi bara fokuserar på det så riskerar vi att missa mycket fint på vägen. Och det vanligaste som man får erfara när man för länge stirrat sig blind på ”att om bara det här händer så blir jag lycklig, eller om jag bara har råd att köpa den saken” är att när man väl nått det målet så tar man sig inte ens tid att njuta av det, eller att vara stolt över sig själv – utan man börjar genast sträva efter något nytt som ska göra ens liv fullkomligt.

Jag tycker inte att det är fel att förgylla sitt liv med vackra saker, god mat, resor, fina kläder – ja vad som än berikar en. Men om det är det som alltid står i fokus och att man tror att just dessa saker är nycklar till lycka, då tror jag man är inne på fel spår. Och med dessa tankar – formulerade av mitt medvetna jag, baserade på insikter jag hittills kommit till och bearbetade utifrån mitt perspektiv– önskar jag er allt gott och hoppas att ni berikats med en eller annan ny insikt om ert eget liv.

Love/Joy