Rapporten behöver läsas ordentligt men om det som aftonbladet skriver om stämmer så ligger vi ganska illa till. Det är enligt aftonbladet 22 framstående forskare som klart och tydligt säger att vi kommer att hamna i en brytningsgräns där ekosystemet kan rubbas ordentligt. Anledningen om jag förstått det rätt är att vi äter och konsumerar mer än vad som är bra för jorden och att vi människor helt enkelt blir för många. Det är inget som kanske kommer att drabba mig innan jag dör men är det verkligen en anledning till att inte göra något åt det?
Jag kan med handen på hjärtat säga att jag behöver bli bättre på att bli klimatsmart.
Hur är det för dig?

Det som irriterar mig ganska så ordentligt är att vill man läsa delar av rapporten som sammanfattas av Nature så behöver man betala 16 euro om jag förstått det hela rätt. En sådan sak borde vara gratis för att väcka människor. Varför måste det kosta?
Kanske går det att få tag på rapporten någon annanstans. Vidare sökning får ske imorgon!

Jag är dock fortfarande övertygad om att vår levnadsstandard behöver sänkas och då blir jag även ledsen för det är få som idag är beredda att kliva ner i standard och hur blir det då? Jag tror vi måste ändra oss för att det ska bli någon ändring och vem vet, kanske är det svaret på att finna någon slags sinnesro. Sluta stressa över konsumtionshetsen och börja leva här och nu istället och samtidigt rädda planeten. Kan det vara något?