”För att behålla kärlek måste man fortsätta att ha hemligheter för varandra. Kärlek är att sträva efter förändring. Kärlek, det är det som verkar när man inte orkar älska varandra längre.”
Från tidningen VI nr 12 2010.