”Det är min fasta övertygelse att människan inte förtjänar sitt värde: Hennes värde är givet. Människovärdet äger hon i kraft av att vara människa”.

                                                                   – Ann Harberlein 
DN 2013-12-02