”Men jag försökte i alla fall”

Det finns ingen bättre ursäkt för att man inte har lyckats förändra sig själv
Att i förändrings namn bara
försöka
är värsta sortens självbedrägeri.

Ansvaret
ligger inte på något annan än oss själva.
Förvänta dig inte att lyckan sitter i något annat än i din egen förändring
ditt eget tankesätt
ditt eget mod.