Månad: april 2008

  • Företagen behöver vår uppmärksamhet

    Fredrik Hallberg har skrivit en väldigt intressant uppsats som han kallar ”Open Source Marketing, En explorativ studie av Internetkommunikationens påverkan på affärslogiken och marknadskommunikationen.” där skriver han i sin inledning: Vår uppmärksamhet har blivit en strategisk resurs. Dagens konkurrens handlar mer om ”share of mind” än om ”share of market”. Den nya ekonomin baseras inte […]